ทนายความจังหวัดอำนาจเจริญ

ทนายความจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่สำคัญในจังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์ติดต่อที่ว่าการอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ

 1. เมืองอำนาจเจริญ Mueang Amnat Charoen
 2. เสนางคนิคม Senangkhanikhom
 3. ชานุมาน Chanuman
 4. ปทุมราชวงศา Pathum Ratchawongsa
 5. พนา Phana
 6. ลืออำนาจ Lue Amnat
 7. หัวตะพาน Hua Taphan

โรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ

 1. โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ Mueang Amnat Charoen
 2. โรงพยาบาลอำเภอเสนางคนิคม Senangkhanikhom
 3. โรงพยาบาลอำเภอชานุมาน Chanuman
 4. โรงพยาบาลอำเภอปทุมราชวงศา Pathum Ratchawongsa
 5. โรงพยาบาลอำเภอพนา Phana
 6. โรงพยาบาลอำเภอลืออำนาจ Lue Amnat
 7. โรงพยาบาลอำเภอหัวตะพาน Hua Taphan

สถานีตำรวจในจังหวัดอำนาจเจริญ

 1. สภ.เมืองอำนาจเจริญ Mueang AmnatCharoen
 2. สภ.เสนางคนิคม Senangkhanikhom
 3. สภ.ชานุมาน Chanuman
 4. สภ.ปทุมราชวงศา Pathum Ratchawongsa
 5. สภ.พนา Phanaลืออำนาจ Lue Amnat
 6. สภ.หัวตะพาน Hua Taphan

สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

ศาลยุติธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่

เบอร์ต่อต่อ


สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

เวลาเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

X